log

Özgür Uçkan

Göçebe Bilgi
social

Fas, Tanca, Beat ve Joujouka

(Roll, S:.4, Mayıs 1997)

Her yıl 15 Mart’ta yapılan Joujouka ayininin özü, Erkek ve Dişi güçler arasındaki doğal dengenin korunmasıdır. Yani cinselliğin kutsal anlamlar yüklendiği, islam öncesi “animist” kökenlere dayanan, tasavvufla kuşatılmış bir verimlilik ayinidir ve baharın gelişini, bitki örtüsünün uyanışını canlandırır. Sürekli gelgitlerle uzun bir döneme yayılan Burroughs’un Tanca dönemi, verimli bir zihinsel ortaklık kuracağı Brion Gysin sayesinde, Joujouka müziğiyle, Rolling Stones’dan Bill Laswell’lara, hip hop’a, hatta rap’e çağdaş rock müziği arasında bir köprü kurulmasına vesile olmuştur.

“Bütün İslam dünyası, pratikte müziğin denetimi altındadır”
William Burroughs

1950′lerin “Beat Rönesansı”, yalnızca edebiyatta değil, plastik sanatlar ya da performans ve gösteri sanatlarında olduğu kadar, müzikte de yeni yollar açtı. Kimi zaman kesişen, kimi zaman da farklı uçlara yönelen göçebe şebekeler.

“Nesnel rastlantı”larla bir araya gelen çok farklı zihinlerin kurduğu bu neşeli ve ölümcül muhalefet, hem coğrafi hem zihinsel olarak farklı yönlere doğru dağılmaya başladığında, müzikal etkileri de bu ayrışmayı izledi. Beat Kuşağı’nın bir bölümü Amerika’yı terk etti. Daha 1953′de Meksika’dan Fas’a giden, Tanca’ya yerleşen William Burroughs’u, benzeri bir yol izleyerek Paris’e, Beat Hotel’e kapağı atan Allen Ginsberg izledi. Yaşlı kıtanın bu efsanevi noktası, Kuzey Afrika, Katmandu, Meksika sacayağının Beat merkezi haline geldi.

Üçgenin Meksika ayağını paylaşan bir başka grup ise Amerika’da kaldı ve New York, San Fransisko, Meksika hattında mekik dokumaya başladı: Thomas Wolfe’un, “yeni ufuklar” vaadi peşindeki Amerikalı öncülerin epik geleneğini canlı tutan Kerouac’ın yolunda ilerlemeye devam ettiler. Bu yol, San Frisco’da başka bir canlanmaya, Ashebury komününe, Merry Pranksters’e, Grateful Dead’e, LSD, marihuana ve çiçek çocuklarına, The Doors’a, Woodstock’a, Yeni Sol’a ve 68 Kuşağı’nın günümüzdeki doğal ya da sentetik kalıtımlarına kadar uzadı.

Bu kolla Beat kuşağı arasındaki en tipik ve mitolojik bağlantı, Kerouac’ın “Yolda”sının efsanefi Dean Moriarty’si Neal Cassady’dir. “Guguk kuşu” Ken Kesey ve ilk “death head” Jerry Garcia, içerden yeni çıkan Cassady’le tanıştıklarında kahramanlarına kavuştular. “Hız sınırı” adını taktıkları Cassady, Merry Parnksters’in psychedelic otobüsü “İleri”nin doğal şöförü oldu.

Jerry Garcia, “bir kozmos aygıtı” dediği Cassady’nin şöförlüğü hakkında şunları söyler: “Cassady’nin kullandığı bir arabayla gittiğinde, korkabileceğin kadar korkarsın, yani hayatın için korkarsın.” (aktaran: Steven Watson, The Birth of the Beat Generation, sf. 289)

Cassady’nin ölümü de bu yolda doludizgin koşan nicelerinin ölümünün bir prototipi gibidir. Pranksters dağıldıktan, Kesey marihuana bulundurmaktan kodese, Garcia Grateful Dead’in kurulmasıyla sonuçlanacak Frisco hayatına daldıktan sonra, ezeli yolcu Cassady Meksika’ya gider. Bir tek sırt çantası vardır, yanından ayırmadığı ünlü “magic bag”. 3 Şubat 1968′de Celeya kasabasına varır. Çantasını on beş mil ötedeki San Miguel de Allende tren istasyonunda unutmuştur. Bir Meksika düğününde yüklüce “pulque” içtikten sonra, bu yolu yürümeye karar verir. Güneşin altında, attığı her adımı sayarak ilerler. Efsaneye göre, “64,928″ der ve yığılır. Külleri küçük bir kutuyla evine gönderilir.(a.g.e., sf. 292-293)

William S. Burroughs’un, “şehrin yaşlı adamı”nın öncülüğünü yaptığı ve hala dimdik ayakta tuttuğu diğer karanlık, okkült eğilim ise nice yeraltı kanalı açmıştır.

Bu eğilimin müzikal açılımı da çok çeşitlidir: “Stones” Brian Jones’dan Dawid Bowie’ye, “Velvet” Lou Reed ve John Cale’den Marianne Faithfull ve Tom Waits’e, Patti Smith’den Laurie Anderson ve Bill Laswell’a, Kurt Cobain’den Scanner, Material ya da Chuck Prophet’e, karmaşık ve öngörülemez bir açılım.

İsimlerini Burroughs kültünden alan toplulukları saymak bile bu etkinin boyutları hakkında bir fikir vermek için yeterlidir: Soft Machine, Throbbing Gristle, Steely Dan, Thin White Rope, Nova Mob… Kendisi pek de “rocker” olmayan Burroughs’un (Viyana valslerini tercih ettiği söylenir), gerek edebi ve düşünsel üretimiyle, gerek ayrıksı hayatıyla, gerekse bizzat katılımıyla (mesajını dillendirmek için birçok müzikal projede bilfiil yer almıştır) rock müziğin halet-i ruhiyesine hatırı sayılır bir etkide bulunduğu açıktır.

Onca müzisyeni etkileyen bu çağdaş mitolojik figürün hayatında valslerin dışında başka bir müziğin de önemli bir yeri vardır. Fas’da yaşadıkları onun için fazlasıyla belirleyici olmuştur. Savaş sonrası Fas, özellikle de Tanca, homoseksüelliğin, uyuşturucunun, entelektüel ve aşki ilişkilerin özgürce yaşanabildiği bir “hazlar bahçesi” (”gardens of delight” / G.O.D.) olmanın yanı sıra, kökleri İslam öncesine uzanan popüler şenliklerin, heterodoks tasavvuf ayinlerinin, Gnoua tarikatının, marabout’ların ve Joujouka trans müziğinin de vatanıdır. Sürekli gelgitlerle uzun bir döneme yayılan Burroughs’un Tanca dönemi, verimli bir zihinsel ortaklık kuracağı Brion Gysin sayesinde, Joujouka müziğiyle, Rolling Stones’dan Bill Laswell’lara, hip hop’a, hatta rap’e çağdaş rock müziği arasında kurulacak bir örgünün de parçasıdır.

Bütün hayatını altüst eden trajediden, Meksiko’da karısı Joan’ı kazayla alnından vurarak öldürmesinden (Guillaume Tell’cilik oynadıkları söylentisi yaygın) hemen sonra, Burroughs önce New York’a kaçar, sonra da, o zamana dek yalnızca Paul Bowles’ın hikayelerinden tanıdığı ve çekimine kapıldığı Tanca’ya gelir.

Yıl 1953. 1946 ile 1956 arasında Tanca sekiz ülkenin yönettiği bir “uluslararası bölge”dir. Burroughs’un ünlü “interzone”udur burası. Casusların, oğlancıların, uyuşturucu düşkünlerinin, heyecan arayan sanatçıların, yazarların, kaçakların, sürgünlerin şehri.

“Her köşede satılan naylon gömlekler, İsviçre saatleri, Scotch ve seks ve uyuşturucu bolluğuyla, bir dünyanın-sonu duygusu var Tanca’da. Tam bir ‘bırakın yapsınlar’ ruh hali içinde uğursuz bir şeyler” diye yazar, Meksika’daki Ginsberg’e (a.g.e., sf. 170).

Güzel oğlanlar ve köşedeki eczanede satılan morfin, dolophine, eukodol, tümüyle yasal esrar macunu, kif vs. Burroughs’u yutar. Kısa süre sonra emektar portatif daktilosunu bile uyuşturucu için satar. Artık o Tanca’nın “görünmez adam”ıdır.

Sahara’nın kıyısında kendi “iç çöl”üne göz kamaştırıcı bir yolculuk başlar: sodomi orjilerinde batılı soydaşlarıyla birliktedir, ama morfin orjilerine solo takılır: “her gün girdiğim damarı açık bırakıyorum, kırmızı, aç bir ağız gibi, şiş ve açık saçık…” (Ginsberg’e mektup, a.g.e., sf 239).

Giderek bir hayalete dönüşür, Bowles gibi ender birkaç dostu için bile. Alarm zillerinin hayli yüksek çaldığı bir gün, başarılı uygulamalarını duyduğu Londra’lı bir doktorun “apomorfin” tedavisine girmek için yola çıkar. Acılı bir “detox” sürecinden sonra, morfini bırakmış olarak Tanca’ya döner. Artık bol bol yazmakta ve yalnızca kendi özel imalatı bir esrar macununu kullanmaktadır, bir de alkol.

Ünlü “Çıplak Şölen” romanı belirmeye başlar. Her yana dağıttığı elyazmaları ziyaretine gelen Kerouac ve Ginsberg’in yardımlarıyla temize çekilir. Sonra kolunun altında kağıt tomarı, Paris Beat Hotel’e doğru yola koyulur.

Burroughs’la hemen hemen aynı dönemde, bir kaç yıl sonra Beat Hotel’de başlayacak uzun bir düşünsel işbirliğine gireceği, onu “cut-up” yazı tekniğiyle olduğu kadar tasavvuf mistisizmi ve marabout tılsımlarıyla da tanıştıracak olan ressam, şair Brion Gysin da Tanca’dadır. O da Burroughs gibi, yazar olduğu kadar besteci de olan dostu Bowles’ı izlemiştir. Açtığı “Tanca’da 1001 Gece” adlı restaurant şehrin en önemli entellektüel, artistik ve diplomatik buluşma odaklarından biri haline gelmiştir.

Buranın açılmasına vesile olan şey, Gysin’ın popüler bir şenlikte duyar duymaz gönül verdiği müziktir. Arayıp tarayıp müziğin kaynağına ulaşır: Tanca civarında bir dağ köyü, Joujouka. Diğer Arap ülkelerinin tersine ortodoks islam fıkıhının hiç bir zaman yeterince güçlü olmadığı, bu yüzden de tasavvufun serpilmek için verimli bir zemin bulduğu, onlarca tarikatın, sayısız azizin ve ‘büyücü doktor’ marabout’ların yurdu Fas’ın tümüyle kendine özgü bir yöresi. Sufi aziz Şeyh Sidi Achmed’in türbesi etrafında kurulmuş heterodoks bir kültün ve bu kültün özel ayin müziğinin merkezi. Kendisi de bu yöreden gelen ressam Hamri götürür Joujouka’ya Bowles ve Gysin’ı.

Her yıl 15 Mart’ta yapılan Joujouka ayininin özü, Erkek ve Dişi güçler arasındaki doğal dengenin korunmasıdır. Yani cinselliğin kutsal anlamlar yüklendiği, Fas’ın çeşitli yörelerine yayılmış “jebâla” ayini, “Ennaïr” ya da “Herama” karnavalı gibi, islam öncesi “animist” kökenlere dayanan, tasavvufla kuşatılmış bir verimlilik ayinidir ve baharın gelişini, bitki örtüsünün uyanışını canlandırır (Edmond Doutté, Magie et Religion dans l’Afrique du Nord, Alger, 1908, sf. 505-559).

Gysin bu ayinin kökünü Antik Roma’da Pan’a adanan Lupercalia törenlerinde görür. Kurban edilen bir keçinin postuna bürünen bir gencin ormana, “Küçük Keçi Tanrı” Pan’la buluşmaya gönderildiği bu törenler gibi, Joujouka’da da Posta bürünerek Erkek gücü, Bou Jeloud’u temsil eden bir genç, elli vahşi flütün (raita) ve küçük davulların (ta’arîja ya da agoual) yaptığı müziğin eşliğinde, Dişi gücü temsil eden ve (kadınların dans etmesi yasak olduğundan) genç bir oğlanın canlandırdığı çılgın Aisha Homolka’yla dans eder. Günlerce süren ve bolca kif tüketilen bu bahar ayininde, el çırparak, şarkı söyleyerek müzisyen ve dansçılara eşlik eden bütün köy halkı vecde girer.

“Pan Halkı” adını verdiği bu insanların trans müziğini sürekli dinleyebilmek için, bu yoksul insanların da önerisiyle 1001 Gece’yi açar Gysin. Joujouka’nın usta müzisyenleri burada sürekli konserler vermeye başlarlar.

Bu dönem Gysin için pek hayırlı sonuçlanmaz. Joujouka’lılardan ve marabout’lardan öğrendiği büyüleri, tılsımları bir kitapta toplamayı kuran Gysin’ın notları müzisyenler tarafından bulununca kıyamet kopar. Yemeğine iki kez zehir koyarlar. Nihayet bir gün restaurant’da gizlenmiş bir tılsım, bir büyülü kare (djedouel) bulur. “Dumanın ateşi terkettiği gibi, Massa Brahim (Brion Gysin) de bu evi terketsin ve bir daha dönmesin” yazılıdır bu büyülü formülde. Fas’ı bu büyüyü ciddiye alacak kadar iyi tanıyan Gysin, uğursuz önsezilerinde haklı çıkar: Fas’ın bağımsızlığı ilan edilir ve bir gecede tüm müşterilerini kaybeder, restaurant’ı kapatır ve Paris’e gider (tılsımlar ve büyülü kare artık hayatından hiç çıkmayacak, bütün resimlerine sızacaktır). Burroughs’la karşılaşır ve Beat Hotel’e yerleşir.

Buradaki cut-up’dan “dreamachine”e uzanan deneylerde, büyü, tasavvuf, mistik deneyimler ve Gysin’ın ucuz teyplerle yaptığı Joujouka müziği kayıtları da hayli yer tutar. Gysin, deneyimleriyle, “iş ilişkisi”nin dışında tutulması gereken bir saygı duymayı öğrendiği Joujouka müzisyenleriyle yeniden dost olmayı başarır. Bir çok kez oraya geri döner. Bu kez yanında Burroughs da vardır. Bowles da onlara zaman zaman eşlik eder. İkisi de, düşlerinde kimi zaman “Alamut’un yaşlı adamı” Hassan Sabbah’ın hayaletiyle birleşen Keçi Tanrı Pan’ın sufi tezahürünün çekiminden kolay kolay kurtulamazlar.

Gysin, 1967′de Ornette Coleman’ı ve 1970′de Brion Jones’u da götürür Joujouka’ya. Her iki müzisyen de kayıtlar yaparlar. Jones’la önce Marakeş’deki El Fna meydanına, bir zamanlar “derin Afrika”dan gelen köleler olan siyahi Faslıların kurduğu Gnoua tarikatına mensup sokak müzisyenlerinin funky ritmlerle örülü müziğini dinlemeye giderler. Rolling Stones’un kayıt prodüktörü Glyn Johns’un dediğine göre: “Brian’ın fikri Gnoua’yı kaydetmek, Londra’da sonuçları dinledikten sonra, kayıtları Amerika’ya götürüp, buna eşlik edecek bir siyah soul ritm topluluğu bulmaya çalışmaktı. Brion Gysin Brion Jones’u, Gnoua trans müziğini dinlemek için Marakeş’deki ünlü Djemma El Fna meydanına götürdü. Marakeş’in Gnoua kardeşliği, Fas’ın en büyük gizli tarikatlarından biri. Gysin ve Jones, siyah kardeşlerle tozun içinde oturarak, El Fna’da saatler geçirdiler. Paul Bowles, 60′larda Gnoua müziği kayıtları yapmıştı.” (10%, File Under Burroughs, CD kitapçığı, Sub Rosa. Bill Laswell’in de Gnoua müzisyenleriyle ilginç çalışmalar yaptığını söyleyelim.).

Sonra ayini görmek için yanıp tutuşan Jones’la Joujouka’ya çıkarlar. Çok etkilenen Jones, “festivalin inanılmaz sürekli gerilimine dayanacak gücü bulup bulamayacağımı bilemiyorum, Batı uygarlığı bizi öyle bir ruhsal zayıflığa sürükledi ki” demekten kendini alamaz (a.g.y.). Jones’un yanında bir de ses mühendisi vardır. Yapılan kayıt, “Brian Jones Presents The Pipes of Pan at Joujouka” adıyla, Rolling Stones Records’dan 1971′de çıkar. Yeniden basım için yirmi yıl beklemek gerekir. Jones’un ölümünden sonra, yayım hakkı Stones’da kalır (bu arada müzisyenlere beş kuruş ödenmediğini de eklemek gerek). 1995′de CD formatında ikinci basım yapılır. Gysin’ın dediğine göre, müzisyenlere atılan kazık kadar bu uzun sessizliğin de sorumlusu, Stones’u Fas’ın tasavvuf müziğine açmaya çalışan Jones’un tersine, R&B içinde kalmayı önündeki yirmi yıl için kazançlı gören Jagger’dır (Re/Search, n.4-5, 1982, sf. 50).

Joujouka Batılı sound’lara sızmaya devam ediyor. 1992′de Dublin’de, gerek 80′lerin sonunda bir bağırsak kanserinden ölen Gysin’ı anmak, gerekse 80′li yaşlarını süren Burroughs’u kutlamak için yapılan “Here To Go Show”da, Joujouka’nın usta müzisyenleri de vardı. Joujouka’yı gerek Jones’un kayıtlarından tanıyan, gerekse ona Burroughs ve Gysin’ın “underground” deneyimleri dolayımıyla açılan birçok rocker’la jam yaptılar. Referansını yukarda verdiğimiz, “10% File Under Burroughs” adlı etkileyici kayıt çıktı ortaya. Hip ve rap gençliği, Burroughs ve Gysin’dan geçerek Joujouka ve Hassan Sabbah’la buluştu.

Başlarken söz ettiğimiz “hız sınırı” Neil Cassady kadar efsanevi bir figür olmuş birinin, bir zamanların LSD Peygamberi Timothy Leary’nin Joujouka ağzından söyledikleriyle kapatalım: “Duy bizi Allah, diye şarkı söylüyor flütler. İnayet sonsuzdur, diye şarkı söylüyor keman. Sen herşeyin Yaratıcısısın, diye vuruyor davullar. İyilik çölden geniş, okyanusdan derindir. İyiliğini dağıtırken, biz alçakgönüllü Joujouka müzisyenlerini unutma. Biz zavallı Joujouka müzisyenleri, sürülerimiz çoğalır, karınlarımız doyarsa, dualarımızı daha tatlı okuruz.”(Timothy Leary, Jail Notes).

Toplam Yorum: ...
 • 2017-06-22 00:06:27 +0300
  Viagra Pharmacie Forum <a href=http://cialusa.com>cialis</a> Buy now isotretinoin oratane
 • 2017-06-24 04:47:25 +0300
  Priligy Medicina <a href=http://levitra-buy-us.levitab.com>Levitra Buy Us</a> Viagra Kaufen Hessen Buy Kamagra Jelly Next Day Delivery <a href=http://cialcost.com/cialis-20mg-price.php>Cialis 20mg Price</a> Discount On Line Generic Elocon 5g Cheap Secure Que Es Propecia <a href=http://bpdrugs.com/cialis-viagra.php>Cialis Viagra</a> Keflex And Pediatric Dosage Viagra Sales India <a href=http://cialbuy.com>cheap cialis</a> Effet Cialis Viagra Does Cephalexin Contain Sulfa <a href=http://leviplus.com/pill-price-levitra.php>Pill price levitra</a> Forum Cialis Effets Secondaires Kamagra And Viagra <a href=http://levitra-40mg-sale.levitab.com>Levitra 40mg Sale</a> Propecia 2 Months Purchase Amoxycillin 25o Mg <a href=http://etrobax.com>cialis</a> Baclofen Acheter En Canada Antibiotics For Herpes Amoxicillin <a href=http://etrobax.com>cialis online</a> Cost Of Propecia Ireland Flonase <a href=http://viacheap.com>online pharmacy</a> Discount Elocon Allergy With Free Shipping Next Day Effet Cialis Generic <a href=http://buy-cheap-generic-cialis.cialorder.com>Buy Cheap Generic Cialis</a> How Much Is Viagra With A Prescription Viagra Y Taquicardia <a href=http://viaprices.com>viagra</a> How To Make Female Cialis Gnc Viagra Substitute <a href=http://cheap-viagra-online.via100mg.com>Cheap Viagra Online</a> Medscom Bewertung Amoxicillin Need Doctor Prescription <a href=http://newisotretinoin.com/accutane-buy.php>Accutane Buy</a> Mail Order Levitra Differenze Viagra Cialis Levitra <a href=http://bestlevi.com/levitra-5mg-tablets.php>Levitra 5mg Tablets</a> Carlis Tadalafil Soft Tablets Cheapest Viagra 100mg <a href=http://cheapcial.com/buy-cheap-generic-cialis.php>Buy Cheap Generic Cialis</a> Propecia Success Stories Hair Loss Arimidex For Sale Us <a href=http://cost-of-viagra.viasample.com>Cost Of Viagra</a> Levitra 20mg Tablets Mfg Gsk Amoxicillin And Clavulanate Potassium Uses <a href=http://sildenafil-20mg.canadianvia.com>Sildenafil 20mg</a> Cytotec Et Pose De Implant Generic Cialis Online <a href=http://levitra-pills-online.leviorder.com>Levitra Pills Online</a> Viagra Significato Cialis Acheter <a href=http://order-cialis-in-usa.ordercial.com>Order Cialis In Usa</a> Buy Diflucan Online Achat Kamagra Naturel <a href=http://leviprix.com/levitra-prices.php>Levitra Prices</a> Printable Propecia Coupons Free Porn Get Vagera <a href=http://price-of-levitra.leviorder.com>Price Of Levitra</a> Levitra Discount Priligy Acquisto <a href=http://staminamen.com/how-to-order-cialis.php>How To Order Cialis</a> Amoxicillin Adverse Food Reactions Buy Generic Accutane Online No Prescription <a href=http://order-viagra.canadianvia.com>Order Viagra</a> Shop Cialis Online Kamagra Quick Coupon <a href=http://buy-generic-kamagra.kamagpills.com>Buy Generic Kamagra</a> Amoxil Ampicillin Anti Levitra Costo Farmacia <a href=http://viagra-online-stores.canadianvia.com>Viagra Online Stores</a> Aciclovir Symptoms Of Taking Amoxicillin <a href=http://leviusa.com>levitra wholesale no prescription</a> Better Pills Than Viagra Comprare Levitra In Italia <a href=http://buylevitraeufast.com/buy-vardenafil-10mg.php>Buy Vardenafil 10mg</a> Chanson Levitra Levitra Cialis Compared <a href=http://cialcost.com/generic-cialis-pricing.php>Generic Cialis Pricing</a> Effects Of Amoxicillin Viagra Cialis Online Bestellen <a href=http://dprixe.com>cialis</a> Viagra 100mg Online Reputable Site
 • 2017-06-26 06:58:52 +0300
  Baclofene Winthrop 10 Mg <a href=http://cialcheap.com/cialis-online-no.php>Cialis Online No</a> Overnight Neurontin
 • 2017-07-02 19:10:13 +0300
  hahgsgdnna - google.com google.com - hywyywkkkkkkzzzzsssss
 • 2017-07-07 04:59:51 +0300
  cash advance online personal loans[/url 3000 loan <a href="http://paydayonlinemoney.com">cash advance</a>
 • 2017-07-07 19:29:20 +0300
  generic for viagra <a href=http://buyviagrayrxonline.com>generic viagra online</a> free viagra samples before buying <a href="http://buyviagrayrxonline.com">generic viagra</a>
 • 2017-07-08 20:13:23 +0300
  Amoxicillin And Beer <a href=http://lowpricevia.com>viagra online pharmacy</a> buy roaccutane online
 • 2017-07-09 16:10:32 +0300
  Buy Zithromax No Prescription <a href=http://cheapviapill.com>viagra</a> Forum Cialis O Viagra
 • 2017-07-10 13:53:36 +0300
  Comprar Cialis Internet Seguro <a href=http://buytadalaf.com>cialis</a> Cialis Ohne Rezept Generika
 • 2017-07-10 14:02:16 +0300
  Viagra 100 Vs 50 <a href=http://cialvia.com>online pharmacy</a> Orlistat Online No Prescription
 • 2017-07-12 23:25:12 +0300
  <a href=http://paydayloans2online.com>payday loans online</a> <a href="http://paydayloans2online.com">quick cash advance online</a>
 • 2017-07-12 23:50:44 +0300
  <a href=http://paydayloans2online.com>loans for bad credit</a> <a href="http://paydayloans2online.com">personal loans</a>
 • 2017-07-13 20:53:06 +0300
  when will viagra be generic <a href=http://buyviagrabrxonline.com>buy generic viagra</a> homemade viagra <a href=http://buyviagrabrxonline.com">buy viagra</a>
 • 2017-07-14 03:22:15 +0300
  buy cialis online in usa drugs <a href=http://buycialisyrxonline.com>buy cialis online</a> cialis tabs 20mg <a href="http://buycialisyrxonline.com">cialis online</a>
 • 2017-07-14 03:22:32 +0300
  order cheap cialis <a href=http://buycialisyrxonline.com>buy cialis online</a> buying cialis <a href="http://buycialisyrxonline.com">cialis cheap</a>
 • 2017-07-14 05:28:55 +0300
  internet pharmacy cialis generic medications <a href=http://buycialisyrxonline.com>generic cialis</a> is there generic cialis <a href="http://buycialisyrxonline.com">generic cialis</a>
 • 2017-07-14 07:02:56 +0300
  buying generic cialis <a href=http://buycialisyrxonline.com>generic cialis</a> cialis 20 mg tablets <a href="http://buycialisyrxonline.com">cilais price</a>
 • 2017-07-14 07:17:09 +0300
  need cash today <a href=http://fastestmoneycash.com>money now</a> guaranty loans online <a href="http://fastestmoneycash.com">fast payday loans</a>
 • 2017-07-15 00:20:55 +0300
  quick loans bad credit <a href=http://paydayloansallonline.com>cash advance</a> i need a loan <a href="http://paydayloansallonline.com">loans for bad credit</a>
 • 2017-07-15 01:42:45 +0300
  short term loans bad credit <a href=http://paydayloansallonline.com>pay day loans</a> signature loans online <a href="http://paydayloansallonline.com">personal loans</a>
 • 2017-07-15 02:57:04 +0300
  get cash now <a href=http://quickcashmoneys.com>loans with bad credit</a> direct payday lenders no third party <a href="http://quickcashmoneys.com">loans with bad credit</a>
 • 2017-07-15 06:25:47 +0300
  No Rx Elocon Need Online Overseas Pharmacy <a href=http://cialvia.com>cialis</a> discount generic isotretinoin medicine in internet fedex Anchorage
 • 2017-07-15 19:29:11 +0300
  cialis buy online overnight shipping <a href=http://buygcialisonline.com>cheap cialis online</a> cialis sales online <a href="http://buygcialisonline.com">generic cialis online</a>
 • 2017-07-15 19:41:01 +0300
  order cialis online without over the counter <a href=http://buygcialisonline.com>cheap cialis online</a> generic cialis pro cialis <a href="http://buygcialisonline.com">buy generic cialis</a>
 • 2017-07-15 19:46:13 +0300
  Site Pour Achat Cialis <a href=http://levinorx.com>viagra</a> Buy Antibiotics Online Uk
 • 2017-07-17 13:07:23 +0300
  Hello. And Bye.
 • 2017-07-20 00:17:47 +0300
  <a href=http://handspinnerx.com/>Hand Spinner</a> <a href=http://fidgetspinnersp.com/>Fidget Spinner</a> <a href=http://handspinnerzx.com/>Hand Spinner</a> <a href=http://fingerspinnerbuy.com/>Finger Spinner</a> <a href=http://fidgetcubezl.com/>Fidget Cube</a> <a href=http://fidgetspinnerm.com/>Fidget Spinner</a> <a href=http://www.fidgetspinnerfs.com/>Fidget Spinner</a> <a href=http://handspinnert.com/>Fidget Spinner</a> <a href=http://fidgetspinnerzs.com/>Fidget Spinner</a>
 • 2017-07-20 12:14:58 +0300
  Cheapest Place To Buy Herpes Rx <a href=http://buytadalaf.com>cialis</a> Comparatif Cialis Viagra
 • 2017-07-20 18:52:39 +0300
  Cialis De 5 Mg <a href=http://levinorx.com>viagra</a> Comprar Pastillas Cialis
 • 2017-07-21 07:39:23 +0300
  Commander Viagra Sans Ordonnance <a href=http://levinorx.com>viagra</a> Levitra Samples Europe
 • 2017-07-22 06:21:37 +0300
  no doc loans <a href=http://quickcashmoneys.com>pay day loans</a> no doc loans <a href="http://quickcashmoneys.com">payday loans online</a>
 • 2017-07-23 19:05:56 +0300
  loans from direct lenders for bad credit <a href="http://paydayloans7online.com">cash advance</a> payday loans in massachusetts <a href=http://paydayloans7online.com>pay day loans</a>
 • 2017-07-24 02:10:41 +0300
  Viagra En Madrid Espana <a href=http://onlinecial.com>buy cialis</a> Apri Amoxil
 • 2017-07-24 07:59:23 +0300
  viagra juice recipe <a href=http://buyviagrarxkonline.com>generic viagra online</a> best place to buy viagra online reviews <a href="http://buyviagrarxkonline.com">buy viagra online</a>
 • 2017-07-24 08:15:00 +0300
  viagra 200mg <a href=http://buyviagrarxkonline.com>viagra online</a> viagra reaction time <a href="http://buyviagrarxkonline.com">cheap viagra online</a>
 • 2017-07-24 09:15:05 +0300
  emergency cash loans <a href="http://paydayonlinemoneys.com">pay day loans</a> self employed loan <a href=http://paydayonlinemoneys.com>cash advance</a>
 • 2017-07-24 09:38:34 +0300
  viagra 2 chainz <a href=http://buyviagrarxkonline.com>generic viagra</a> how to buy viagra <a href="http://buyviagrarxkonline.com">cheap viagra online</a>
 • 2017-07-24 11:26:21 +0300
  15 minute payday loans <a href="http://paydayonlinemoneys.com">payday loans online</a> applying for a loan online <a href=http://paydayonlinemoneys.com>payday loans</a>
 • 2017-07-24 22:29:36 +0300
  cialis 10mg vs 20mg <a href=http://buyscialisrxonline.com>buy generic cialis</a> buy cialis online without a prescription sildenafil citrate <a href="http://buyscialisrxonline.com">buy generic cialis online</a>
 • 2017-07-24 22:50:16 +0300
  cialis soft tablets <a href=http://buyscialisrxonline.com>cialis generic</a> cialis tabs 20mg <a href="http://buyscialisrxonline.com">cialis cost</a>
 • 2017-07-25 21:10:03 +0300
  loans no credit <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans online</a> quick money <a href="http://paydayusaloans.com">payday express</a>
 • 2017-07-26 03:33:06 +0300
  viagra e simili <a href=http://buysviagrarxonline.com>generic viagra online</a> viagra 2 chainz lyrics <a href="http://buysviagrarxonline.com">viagra cheap</a>
 • 2017-07-26 19:17:01 +0300
  loan companies <a href=http://paydayloans8online.com>payday loans direct lender</a> how to take out a loan <a href="http://paydayloans8online.com">payday loans direct lender</a>
 • 2017-07-26 19:55:10 +0300
  easy loan <a href=http://paydayloans8online.com>quick cash advance online</a> advance cash america <a href="http://paydayloans8online.com">quick cash advance online</a>
 • 2017-07-27 01:43:55 +0300
  <a href=http://paydayloans2online.com>personal loans</a> <a href="http://paydayloans2online.com">quick cash</a>
 • 2017-07-27 02:19:54 +0300
  paydayloan <a href=http://paydayloans8online.com>loans bad credit</a> payday loans in nevada <a href="http://paydayloans8online.com">quick cash</a>
 • 2017-07-27 17:32:09 +0300
  how to order viagra online <a href=http://buygviagrarxonline.com>buy viagra online</a> cost of viagra <a href="http://buygviagrarxonline.com">buy generic viagra</a>
 • 2017-07-28 05:03:26 +0300
  prednisone and hyperglycem <a href=http://buygcialisrxonline.com>generic cialis online</a> cialis pharmacy like <a href="http://buygcialisrxonline.com">generic cialis online</a>
 • 2017-07-28 15:27:11 +0300
  <a href=http://necklacesfor-women.us/>Necklaces</a> <a href=http://necklacesfor-women.us/>Necklaces For Women</a> <a href=http://necklacesfor-women.com/>Necklaces For Women</a> <a href=http://necklacesfor-women.com/>Necklaces</a> <a href=http://necklacesforwomen.us/>Necklaces For Women</a> <a href=http://necklacesforwomen.us/>Necklaces</a> <a href=http://necklacesn.com/>Necklaces For Women</a> <a href=http://necklacesn.com/>Necklaces</a>
 • 2017-07-28 17:45:37 +0300
  can i get a loan with bad credit <a href=http://paydayusaloans.com>loans for bad credit</a> online short term loans <a href="http://paydayusaloans.com">payday loans online</a>
 • 2017-07-28 17:53:06 +0300
  short loan <a href=http://paydayusaloans.com>payday express</a> payday loans nj <a href="http://paydayusaloans.com">loans for bad credit</a>
 • 2017-07-28 22:08:13 +0300
  purchase cheap cialis online <a href=http://buygcialisrxonline.com>generic cialis</a> how long does last cialis 20mg <a href="http://buygcialisrxonline.com">cialis online</a>
 • 2017-07-29 05:51:58 +0300
  payday loans in md <a href=http://paydayonlinemoney.com>payday loans online</a> payday loans without a checking account <a href="http://paydayonlinemoney.com">pay day loans</a>
 • 2017-07-29 17:50:19 +0300
  secure loans <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>loans for bad credit usa</a> loans in san antonio <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">Bad Credit Loans USA</a>
 • 2017-07-30 07:15:49 +0300
  payday loan lender <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>payday loans Houston</a> small loans for bad credit <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">loans for bad credit usa</a>
 • 2017-07-30 22:00:56 +0300
  loan finder <a href=http://quickcashmoneys.com>cash advance online</a> personal loan online <a href="http://quickcashmoneys.com ">quick cash</a>
 • 2017-07-30 22:26:45 +0300
  cheap viagra soft tablet <a href="http://buyviagraceok.com">viagra price</a> buy viagra new york <a href=http://buyviagraceok.com>viagra pills</a> ’
 • 2017-07-30 23:14:16 +0300
  how to get money quick <a href=http://fastestmoneycash.com>payday loans for bad credit</a> easyloan <a href="http://fastestmoneycash.com">fast cash</a>
 • 2017-07-31 00:30:59 +0300
  compare generic cialis prices <a href=http://buycialisrxgonline.com>buy generic cialis</a> taking viagra with cialis generic <a href="http://buycialisrxgonline.com">buy generic cialis online</a>
 • 2017-07-31 01:10:22 +0300
  cialis 100mg - http://cialisonlinedmaz.com cialis for sale nyc <a href=http://cialisonlinedmaz.com>cialis online</a> ’
 • 2017-07-31 01:24:50 +0300
  viagra generic brand <a href="http://genericviagravria.com">viagra</a> cheap viagra 100mg <a href="http://genericviagravria.com">viagra</a> ’
 • 2017-07-31 04:04:29 +0300
  cash loan today <a href=http://personalloansesonline.com>payday express</a> lenders for bad credit <a href="http://personalloansesonline.com">payday express</a>
 • 2017-07-31 13:11:24 +0300
  purchase cialis online - https://genericcialisndrnc.com cialis 5mg online <a href=https://genericcialisndrnc.com>cialis pills</a> ’
 • 2017-07-31 13:24:17 +0300
  buy cialis 20mg price - http://buycialisonlinecman.com cialis free sample <a href=http://buycialisonlinecman.com>online cialis</a> ’
 • 2017-07-31 13:25:50 +0300
  viagra dosage recommended - http://genericviagravria.com viagra pharmacy online <a href=http://genericviagravria.com>buy viagra online</a> ’
 • 2017-07-31 19:54:21 +0300
  what does female viagra do <a href=http://buyviagrarxgonline.com>online viagra</a> viagra alcohol <a href="http://buyviagrarxgonline.com">generic viagra</a>
 • 2017-07-31 20:45:08 +0300
  fast cash payday loans <a href=http://personalloansesonline.com>payday loans online</a> apply for a loan with bad credit <a href="http://personalloansesonline.com">cash advance</a>
 • 2017-07-31 22:09:17 +0300
  secured personal loans <a href=http://paydayloanses.com>loans for bad credit</a> personal loans rates <a href="http://paydayloanses.com">emergency loans</a>
 • 2017-08-01 06:23:16 +0300
  walgreen viagra <a href=http://buyviagrarxgonline.com>viagra online</a> viagra before and after tumblr <a href="http://buyviagrarxgonline.com">buy viagra online</a>
 • 2017-08-01 10:06:16 +0300
  viagra government funding <a href=http://buyviagrarxgonline.com>cheap viagra online</a> vardenafil vs viagra <a href="http://buyviagrarxgonline.com">cheap viagra</a>
 • 2017-08-01 11:20:09 +0300
  is viagra sold over the counter [url=http://buyviagrarxgonline.com]viagra cheap[/url] watermelon viagra <a href="http://buyviagrarxgonline.com">viagra cheap</a>
 • 2017-08-01 18:12:31 +0300
  where to buy viagra over the counter <a href=http://buyviagrarxgonline.com>cheap viagra online</a> difference between viagra and cialis <a href="http://buyviagrarxgonline.com">viagra online</a>
 • 2017-08-01 21:44:20 +0300
  payday loans austin tx <a href=http://paydayloans9online.com>payday loans online</a> personal loans unsecured <a href="http://paydayloans9online.com">personal loans</a>
 • 2017-08-01 22:27:39 +0300
  quick loans in ga <a href=http://paydayloans9online.com>payday loans</a> payday advance online direct lenders <a href="http://paydayloans9online.com">loans for bad credit</a>
 • 2017-08-01 22:49:57 +0300
  personal loans direct lenders <a href=http://paydayloans9online.com>loans for bad credit</a> loans for young adults <a href="http://paydayloans9online.com">fast cash</a>
 • 2017-08-02 07:36:15 +0300
  personal loans com <a href=http://paydayloanstexasx.com>payday loans online</a> www loans <a href="http://paydayloanstexasx.com">payday loans</a>
 • 2017-08-02 08:14:54 +0300
  fast loans online <a href=http://paydayloanstexasx.com>payday loans online</a> micro loan <a href="http://paydayloanstexasx.com">pay day loans</a>
 • 2017-08-02 08:34:39 +0300
  loans fast cash <a href=http://paydayloans9online.com>personal loans</a> what is payday loan <a href="http://paydayloans9online.com">loans for bad credit</a>
 • 2017-08-02 13:32:19 +0300
  payday loan online same day <a href=http://paydayloans9online.com>payday loans</a> loans for women <a href="http://paydayloans9online.com">personal loans</a>
 • 2017-08-02 15:48:08 +0300
  Kamagra Uk Next Day Delivery Paypal 306 <a href=http://onlinecial.com>cialis</a> Viagra Sin Receta En Farmacias Chile
 • 2017-08-02 20:16:05 +0300
  long term personal loans <a href=http://paydayloans9online.com>payday loans</a> payday loans calgary <a href="http://paydayloans9online.com">pay day loans</a>
 • 2017-08-02 22:18:59 +0300
  i need a cash loan today <a href=http://paydayloans9online.com>cash advance</a> bad credit loans online lenders <a href="http://paydayloans9online.com">payday loans</a>
 • 2017-08-02 23:13:05 +0300
  loans for bad credit in utah <a href=http://paydayloans9online.com>payday loans</a> bad credit loan calculator <a href="http://paydayloans9online.com">loans for bad credit</a>
 • 2017-08-02 23:24:59 +0300
  loan personal <a href=http://paydayloans9online.com>personal loans</a> need emergency cash now <a href="http://paydayloans9online.com">pay day loans</a>
 • 2017-08-02 23:55:14 +0300
  payday loans chula vista <a href=http://paydayloans9online.com>fast cash</a> personal loan <a href="http://paydayloans9online.com">payday loans</a>
 • 2017-08-03 03:26:53 +0300
  no teletrack payday loans direct lenders <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>quick cash advance online</a> quick personal loans <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">payday loans</a>
 • 2017-08-03 04:01:57 +0300
  online cash advance <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>same day loans</a> signature loans las vegas <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">personal loans for bad credit</a>
 • 2017-08-03 04:28:07 +0300
  online payday loan direct lenders <a href=http://paydayloanstexasx.com>pay day loans</a> loans online with monthly payments <a href="http://paydayloanstexasx.com">payday loans</a>
 • 2017-08-03 12:04:34 +0300
  compare payday loans <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>quick loans</a> cash loan bad credit <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">loans with bad credit</a>
 • 2017-08-03 13:04:42 +0300
  5000 loan <a href=http://paydayloanstexasx.com>cash advance</a> secured personal loans <a href="http://paydayloanstexasx.com">cash advance</a>
 • 2017-08-03 17:21:11 +0300
  cheap viagra online canadian pharmacy <a href=http://buyviagrarxgonline.com>cheap viagra</a> use viagra <a href="http://buyviagrarxgonline.com">buy viagra</a>
 • 2017-08-03 20:16:31 +0300
  need money asap <a href=http://paydayonlinemoneys.com>payday loans</a> private lender <a href="http://paydayonlinemoneys.com">payday loans</a>
 • 2017-08-03 21:11:40 +0300
  online pay day loans <a href=http://paydayusaloans.com>cash advance</a> online payday advance <a href="http://paydayusaloans.com">cash advance</a>
 • 2017-08-04 06:23:35 +0300
  revatio vs viagra <a href=http://buyviagrarxgonline.com>viagra cheap</a> how long does it take viagra to work <a href="http://buyviagrarxgonline.com">generic viagra online</a>
 • 2017-08-04 07:36:59 +0300
  generic name for viagra <a href=http://buyviagrarxgonline.com>generic viagra online</a> deadpool viagra commercial <a href="http://buyviagrarxgonline.com">viagra online</a>
 • 2017-08-04 13:38:47 +0300
  4000 loan <a href=http://paydayonlinemoneys.com>quick cash advance online</a> online loan application <a href="http://paydayonlinemoneys.com">quick loans</a>
 • 2017-08-05 00:24:22 +0300
  canadian generic cialis <a href=http://buylcialisrxonline.com>buy cialis online</a> compare cialis generic viagra <a href="http://buylcialisrxonline.com">cheap cialis</a>
 • 2017-08-05 08:13:23 +0300
  cialis online cialis <a href=http://buylcialisrxonline.com>generic cialis</a> generic cialis cialis cialis <a href="http://buylcialisrxonline.com">cheap cialis online</a>
 • 2017-08-05 09:02:02 +0300
  viagra zurich <a href=http://viagrabrx.com>generic viagra online</a> viagra cialis levitra <a href="http://viagrabrx.com">viagra online</a>
 • 2017-08-05 09:19:26 +0300
  viagra herbs <a href=http://viagrabrx.com>online viagra</a> viagra i alkohol <a href="http://viagrabrx.com">generic viagra</a>
 • 2017-08-05 22:32:27 +0300
  viagra and coke <a href=http://viagrabrx.com>cheap viagra online</a> viagra wiki <a href="http://viagrabrx.com">buy generic viagra</a>
 • 2017-08-05 22:32:27 +0300
  how viagra works best <a href=http://viagrabrx.com>generic viagra online</a> viagra rite aid <a href="http://viagrabrx.com">generic viagra</a>
 • 2017-08-06 02:57:33 +0300
  order cheap cialis online cialis <a href=http://buylcialisrxonline.com>cialis online</a> price cialis 20mg nurofen plus <a href="http://buylcialisrxonline.com">generic cialis online</a>
 • 2017-08-06 05:43:22 +0300
  cheapest generic cialis online <a href=http://buylcialisrxonline.com>buy cialis online</a> buy cialis online cheap <a href="http://buylcialisrxonline.com">cheap cialis online</a>
 • 2017-08-06 06:01:24 +0300
  generic cialis tadalafil <a href=http://buylcialisrxonline.com>generic cialis</a> search cialis generic <a href="http://buylcialisrxonline.com">generic cialis</a>
 • 2017-08-06 07:50:59 +0300
  loans for bad credit not payday loans <a href="http://paydaycashmoneyonline.com">payday express</a> payday loan online lenders <a href=http://paydaycashmoneyonline.com>payday loans</a>
 • 2017-08-06 07:50:59 +0300
  purple loans <a href="http://paydaycashmoneyonline.com">payday loans online</a> payday loans in ri <a href=http://paydaycashmoneyonline.com>loans for bad credit</a>
 • 2017-08-06 15:09:53 +0300
  viagra review <a href=http://buyviagrarxgonline.com>buy generic viagra</a> real viagra for sale <a href="http://buyviagrarxgonline.com">buy viagra</a>
 • 2017-08-06 15:09:53 +0300
  generic viagra online canadian pharmacy <a href=http://buyviagrarxgonline.com>cheap viagra</a> free viagra sample pack <a href="http://buyviagrarxgonline.com">viagra online</a>
 • 2017-08-06 15:48:28 +0300
  tadalafil cost buy cialis online <a href=http://cialisnrx.com>buy cialis cheap</a> viagra gold cialis generic <a href="http://cialisnrx.com">buy generic cialis</a>
 • 2017-08-06 15:48:28 +0300
  dvd cialis generic <a href=http://cialisnrx.com>buy generic cialis online</a> cialis cheap generic <a href="http://cialisnrx.com">cheap cialis online</a>
 • 2017-08-06 18:27:05 +0300
  personal loan form <a href=http://paydayloans9online.com>loans for bad credit</a> easy cash loans <a href="http://paydayloans9online.com">payday loans</a>
 • 2017-08-06 19:21:42 +0300
  loans springfield mo <a href="http://paydayonlinemoneys.com">payday express</a> payday loans rock hill sc <a href=http://paydayonlinemoneys.com>personal loans</a>
 • 2017-08-07 04:30:02 +0300
  payday loan apr <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans|payday loans online|personal loans|cash advance|loans for bad credit|payday express|pay day loans|payday loans online|payday loans|payday loans online|cash advance</a> cashusa <a href="http://paydayusaloans.com ">payday loans|payday loans online|personal loans|cash advance|loans for bad credit|payday express|pay day loans|payday loans online|payday loans|payday loans online|cash advance</a>
 • 2017-08-07 10:58:19 +0300
  checks to go <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans</a> easy to get loans with bad credit <a href="http://paydayusaloans.com ">cash advance</a>
 • 2017-08-07 10:58:20 +0300
  how to get a cash loan <a href=http://paydayusaloans.com>cash advance</a> private money lenders <a href="http://paydayusaloans.com ">pay day loans</a>
 • 2017-08-08 09:24:07 +0300
  payday loans on sunday <a href=http://paydayusaloans.com>payday express</a> check cashing payday loans <a href="http://paydayusaloans.com ">personal loans</a>
 • 2017-08-08 09:24:40 +0300
  bad credit payday loans online <a href="https://installmentaec.org">installment payday loans</a> actual payday loan lender <a href=https://installmentaec.org>installment loans poor credit</a> ’
 • 2017-08-08 09:37:26 +0300
  debt consolidation help <a href="https://personalarc.org">online personal loans</a> apple payday loans <a href=https://personalarc.org>online personal loans</a> ’
 • 2017-08-08 12:25:59 +0300
  bank accounts <a href="https://cashikdad.org">payday loan</a> instant payday loans <a href=https://cashikdad.org>cash advance inc</a> ’
 • 2017-08-08 17:43:43 +0300
  consolidation loans - https://personalnae.org loan affiliate programs <a href="https://personalnae.org">small personal loans online</a> ’
 • 2017-08-08 22:01:37 +0300
  can a payday loan garnish my wages - https://paydayqxej.org loan calculator <a href=https://paydayqxej.org>cash advance credit card</a> ’
 • 2017-08-08 22:38:55 +0300
  easy credit loans <a href=http://paydayonlinemoneys.com>cash advance</a> payday loans online bad credit <a href="http://paydayonlinemoneys.com ">payday loans online</a>
 • 2017-08-09 00:22:03 +0300
  online payday loans direct lender - https://paydayvi.org no fax payday loans direct lenders <a href=https://paydayvi.org>payday loan</a> ’
 • 2017-08-09 07:32:23 +0300
  loans in maryland <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>Bad Credit Loans USA</a> quikcash <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com ">payday loans online USA</a>
 • 2017-08-09 18:31:48 +0300
  payday loans no credit check no faxing - https://paydayvrvi.org payday loans today <a href=https://paydayvrvi.org>cash advance credit card</a> ’
 • 2017-08-09 19:04:09 +0300
  levaquin inhaler cialis pills cialis <a href=http://buymcialisonlinerx.com>buy cialis online</a> no prescription cialis online pharmacy <a href="http://buymcialisonlinerx.com">buy cialis online</a>
 • 2017-08-10 12:05:16 +0300
  american loans - https://paydayaazt.org canadian payday loans online <a href=https://paydayaazt.org>payday loans bad credit</a> ’
 • 2017-08-10 13:52:41 +0300
  applying for a payday loan - https://cashzqwaan.org debt consolidation companies <a href=https://cashzqwaan.org>cash advance now</a> ’
 • 2017-08-10 14:44:22 +0300
  generic vs brand name cialis <a href=http://buysviagrarxonline.com>buy cialis online</a> buy tadalafil india tadacip <a href="http://buymcialisonlinerx.com|cialisnrx.com|buysviagrarxonline.com">buy cheap cialis</a>
 • 2017-08-10 16:40:37 +0300
  get loan bad credit <a href="https://paydayvrvi.org">cash advance loans</a> quick faxless payday loan <a href=https://paydayvrvi.org>cash advance online</a> ’
 • 2017-08-10 19:35:31 +0300
  get out of debt <a href="https://personalaae.org">easy personal loans</a> bad credit auto loans <a href="https://personalaae.org">apply personal loan</a> ’
 • 2017-08-10 21:26:38 +0300
  generic cialis online <a href=http://buymcialisonlinerx.com>buy cialis online</a> canada cialis generic sudden hearing loss <a href="http://buymcialisonlinerx.com">generic cialis online</a>
 • 2017-08-11 03:00:38 +0300
  apply for a personal loan <a href=http://paydayonlinemoneys.com>pay day loans</a> loans of america <a href="http://paydayonlinemoneys.com">payday express</a>
 • 2017-08-11 03:31:15 +0300
  bad credit loans no guarantor <a href=http://paydayonlinemoneys.com>loans for bad credit</a> payday loans edmonton <a href="http://paydayonlinemoneys.com/ ">payday loans online</a>
 • 2017-08-11 03:31:16 +0300
  refund anticipation check <a href=http://paydayonlinemoneys.com>pay day loans</a> borrow money <a href="http://paydayonlinemoneys.com/ ">payday loans</a>
 • 2017-08-11 11:57:59 +0300
  reputable payday loans <a href=http://paydayloanstexasx.com>payday loans</a> payday loans direct lenders <a href="http://paydayloanstexasx.com">payday loans online</a>
 • 2017-08-11 12:30:40 +0300
  usa loans <a href=http://paydayloanstexasx.com>pay day loans</a> holiday loans <a href="http://paydayloanstexasx.com">personal loans</a>
 • 2017-08-12 01:33:10 +0300
  first cash advance <a href=http://paydayloanstexasx.com/>payday loans online</a> bad credit loan <a href="http://paydayloanstexasx.com/ ">payday loans</a>
 • 2017-08-12 01:33:11 +0300
  quick cash <a href=http://paydayloanstexasx.com/>cash advance</a> payday loans no debit card <a href="http://paydayloanstexasx.com/ ">cash advance</a>
 • 2017-08-12 08:02:59 +0300
  lending companies <a href=http://paydayonlinemoney.com>pay day loans</a> loans for students <a href="http://paydayonlinemoney.com/ ">loans for bad credit</a>
 • 2017-08-12 08:03:00 +0300
  quick easy loans <a href=http://paydayonlinemoney.com>personal loans</a> easy payday loans online <a href="http://paydayonlinemoney.com/ ">payday loans online</a>
 • 2017-08-12 11:43:11 +0300
  payday loan online <a href=http://paydaycashmoneyonline.com/>loans for bad credit</a> direct lenders <a href="http://paydaycashmoneyonline.com/ ">pay day loans</a>
 • 2017-08-13 03:52:50 +0300
  low interest loans <a href="https://cashzqwaan.org">payday loans</a> easy online payday loans <a href=https://cashzqwaan.org>cash advance credit card</a> ’
 • 2017-08-14 03:15:17 +0300
  cash advance loans <a href="https://personalaae.org">unsecured personal loan</a> payday title loan consolidation <a href="https://personalaae.org">instant personal loan</a> ’
 • 2017-08-14 06:02:36 +0300
  unsecured loans <a href="https://paydayaazt.org">payday loan online</a> bad credit history payday loans <a href=https://paydayaazt.org>quick cash</a> ’
 • 2017-08-18 03:34:18 +0300
  personal loan calculator - http://paydayvrvi.org consolidation <a href=http://paydayvrvi.org>online payday loans no credit check</a> ’
 • 2017-08-18 17:21:36 +0300
  account now payday loans - http://paydayvrvi.org online loans monthly payments <a href=http://paydayvrvi.org>online payday loans direct lenders</a> ’
 • 2017-08-22 03:03:13 +0300
  buy viagra online canadian <a href=http://buygviagraonlinerx.com/>viagra for sale</a> plant viagra 6800mg <a href="http://buygviagraonlinerx.com/">viagra no prescription</a>
 • 2017-08-23 01:48:37 +0300
  cialis and beer <a href="http://cialisgsaa.com/">buy cialis online</a> cialis 20mg filmtabletten / 12 st nebenwirkungen <a href=http://cialisgsaa.com/>CialisSlike</a>
 • 2017-08-25 04:19:48 +0300
  Kamagra Marbella <a href=http://levinorx.com>online pharmacy</a> Cherche Viagra Ou Cialis
 • 2017-08-28 19:15:29 +0300
  online viagra prescription <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>cheap viagra</a> viagra for females <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">viagra online</a>
 • 2017-08-28 21:09:21 +0300
  does viagra make you horny <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>buy viagra online</a> viagra e bom <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">buy viagra</a>
 • 2017-08-28 23:26:28 +0300
  viagra kills man <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>buy viagra online</a> walgreens viagra <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">buy viagra</a>
 • 2017-08-29 03:29:40 +0300
  marley generics viagra <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>buy viagra online</a> which viagra dose should i take <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">buy viagra</a>
 • 2017-08-29 03:30:19 +0300
  viagra 3000mg <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>cheap viagra</a> active ingredient in viagra <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">cheap viagra</a>
 • 2017-08-29 07:39:36 +0300
  viagra and beer <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>generic viagra</a> viagra 100mg street value <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">viagra online</a>
 • 2017-08-29 09:35:47 +0300
  vardenafil vs viagra <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>generic viagra</a> how much viagra can i take a day <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">cheap viagra</a>
 • 2017-08-29 15:50:33 +0300
  free viagra samples from pfizer <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>buy viagra</a> viagra single packs cost <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">viagra generic</a>
 • 2017-08-29 16:04:09 +0300
  buying cheap viagra <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>viagra online</a> viagra boner <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">buy viagra online</a>
 • 2017-08-29 21:54:35 +0300
  viagra vs birth control <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>viagra cheap</a> viagra at age 90 <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">buy viagra online</a>
 • 2017-08-30 00:18:29 +0300
  viagra x donne <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>viagra cheap</a> indian viagra <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">generic viagra</a>
 • 2017-08-31 02:27:03 +0300
  viagra cialis levitra <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>cheap viagra</a> viagra online sales <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">buy viagra online</a>
 • 2017-08-31 06:42:00 +0300
  viagra 500 <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>generic viagra</a> ben phillips viagra <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">generic viagra</a>
 • 2017-08-31 11:01:53 +0300
  viagra y alcohol <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>viagra cheap</a> viagra long term use <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">buy viagra</a>
 • 2017-08-31 19:18:31 +0300
  tribal payday loans <a href=http://paydayloansnyonline.com>payday loans online</a> payday loans bad credit no fees <a href="http://paydayloansnyonline.com">payday express</a>
 • 2017-08-31 21:09:07 +0300
  2000 cash loan <a href=http://paydayloansnyonline.com>pay day loans</a> bad credit personal loans in arizona <a href="http://paydayloansnyonline.com">cash advance</a>
 • 2017-08-31 21:09:07 +0300
  online loan <a href=http://paydayloansnyonline.com>payday loans online</a> direct pay day lenders <a href="http://paydayloansnyonline.com">loans for bad credit</a>
 • 2017-09-01 03:12:23 +0300
  money loans with bad credit <a href=http://paydayloansnyonline.com>payday loans</a> new loan <a href="http://paydayloansnyonline.com">personal loans</a>
 • 2017-09-01 03:15:45 +0300
  payday loans san jose ca <a href=http://paydayloansnyonline.com>loans for bad credit</a> interest free personal loans <a href="http://paydayloansnyonline.com">cash advance</a>
 • 2017-09-01 09:24:28 +0300
  long term loans <a href=http://paydayloansnyonline.com>cash advance</a> check my credit <a href="http://paydayloansnyonline.com">payday express</a>
 • 2017-09-01 11:24:40 +0300
  new payday lender <a href=http://paydayloansnyonline.com>cash advance</a> advance loans <a href="http://paydayloansnyonline.com">payday loans online</a>
 • 2017-09-01 15:31:53 +0300
  payday loans bc <a href=http://paydayloansnyonline.com>cash advance</a> private lenders for personal loans <a href="http://paydayloansnyonline.com">payday loans</a>
 • 2017-09-01 22:43:02 +0300
  how can i get cash now <a href=http://paydayloansnyonline.com>payday loans online</a> 500 fast cash <a href="http://paydayloansnyonline.com">cash advance</a>
 • 2017-09-02 04:52:07 +0300
  cash loan for bad credit <a href=http://paydayloansnyonline.com>pay day loans</a> swift sterling payday loans <a href="http://paydayloansnyonline.com">cash advance</a>
 • 2017-09-02 05:21:04 +0300
  internet loans for bad credit <a href=http://paydayloansnyonline.com>personal loans</a> poor credit loans online <a href="http://paydayloansnyonline.com">pay day loans</a>
 • 2017-09-02 09:29:07 +0300
  short term loans online bad credit <a href=http://paydayloansnyonline.com>payday express</a> personal loan options <a href="http://paydayloansnyonline.com">cash advance</a>
 • 2017-09-02 11:01:54 +0300
  sonic payday <a href=http://paydayloansnyonline.com>payday loans</a> payday loans baton rouge <a href="http://paydayloansnyonline.com">pay day loans</a>
 • 2017-09-02 13:46:42 +0300
  need 100 dollars now <a href=http://paydayloansnyonline.com>cash advance</a> loan now <a href="http://paydayloansnyonline.com">payday express</a>
 • 2017-09-02 17:57:49 +0300
  vip payday loan <a href=http://paydayloansnyonline.com>payday loans online</a> www payday loans com <a href="http://paydayloansnyonline.com">pay day loans</a>
 • 2017-09-03 13:58:33 +0300
  buy brand cialis online pharmacy <a href=http://buycialisdrx.com/>cheap cialis</a> citrate dosage buy tadalafil <a href="http://buycialisdrx.com/">buy cialis online</a>
 • 2017-09-06 03:54:57 +0300
  online name brand viagra - http://lolviagrah.com/ herbal alternative viagra <a href=http://lolviagrah.com/>viagra pills</a> ’
 • 2017-09-06 22:19:28 +0300
  splitting cialis 5mg <a href="http://cialisxrm.com/">buy cialis online</a> original cialis von lilly <a href=http://cialisxrm.com/>cobra cialis </a>
 • 2017-09-07 04:36:16 +0300
  buy viagra overnight <a href="http://lolviagrah.com/">buy viagra</a> viagra online pharmacy <a href=http://lolviagrah.com/>generic viagra</a> ’
 • 2017-09-12 22:14:48 +0300
  Cealis Soft http://cialtobuy.com - online pharmacy Viagra By Mail Generic Cipro Overnight Delivery Keflex And Clotrimazole <a href=http://cialtobuy.com >generic cialis</a> Tretinoin Cream 0.1 For Sale
 • 2017-09-17 18:49:27 +0300
  split cialis pills ortho evra patch <a href=http://buycialisdaonlinerx.com>cheap generic cialis</a> cialis online canadian pharmacy cialis <a href="http://buycialisdaonlinerx.com">cheap generic cialis</a>
 • 2017-09-18 11:09:17 +0300
  split cialis pills <a href=>generic cialis</a> generic cialis reviews <a href= http://buycialisdaonlinerx.com >generic cialis online</a>
 • 2017-09-18 14:36:30 +0300
  ordering viagra <a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a> viagra price comparison <a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a> ’
 • 2017-09-18 15:31:03 +0300
  web md cialis pills order <a href=>buy cialis online</a> walmart pharmacy viagra cialis pills <a href= http://buycialisdaonlinerx.com >cheap generic cialis</a>
captcha
Resimde gördüğünüz harfleri yukarıdaki alana giriniz
sag

“Göçebe Bilgi”

Disiplin kimliğin, kimlik aklın, akıl hayal gücünün yerini almasın; düşünce disiplinler, fiiller, diller, kültürler "arası" dolaşsın diye... Bilgiyi neşelendirmek için… Zihin "göçebe"...